Kort studentennieuws

Body: 
TUL

Opnieuw heeft een universiteit problemen gehad om een geschikteafkorting te vinden. Al eerder werd de universiteit in Tilburg deKUB (Katholieke Universiteit Brabant) gedoopt om de afkorting KUTte vermijden. Nu heeft ok de nieuwe transnationale universiteit vanMaastricht en Hasselt moeten zoeken naar een geschikte afkorting.De afkorting TUL (Transnationale Universiteit Limburg) viel bij deVlamingen namelijk niet in goede aarde omdat tul bij hen een anderwoord is voor schandknaap. Uiteindelijk is besloten de naam niet teveranderen, maar zal de afkorting gespeld worden als tUL.

Volendam

Studenten uit het getroffen Volendam zullen komende tijd geenbrieven ontvangen van de Informatie Beheer Groep (IBG) inGroningen. Volgens een woordvoerder van de IBG zitten deslachtoffers van de ramp niet te wachten op hun post. Na devuurwerkramp in Enschede nam de IBG een soortgelijk besluit. Het isvoor de studenten in Volendam maar te hopen dat de piteit van deIBG niet zo ver gaat dat ze ook de studiefinancieringstopzetten.

Playgirl

Vierdejaars studente Marije Sietsma is model in eenblootreportage in het februarinummer van Playboy. Eerder ditseizoen kwam de studente journalistiek in opspraak omdat zijstudiepunten zou krijgen om uit de kleren te gaan. Zij wilde eenartikel schrijven over naaktreportages bij het blootblad, maar detegenprestatie van de redactie was dat zij zelf uit de kleren ging.De directie van de School voor Journalistiek protesteerdehiertegen. Uiteindelijk is dat artikel niet doorgegaan, maar voorSietsma betekende het hele incident wel een doorbraak in dehorizontale journalistiek.

Studieboeken

Ben je het zat om ieder blok weer voor honderden guldensstudieboeken te kopen? Bij http://www.collegeboeken.nl kunje gratis oude boeken aanbieden en zoeken naar boeken die je zelfnodig hebt. Deze site is opgezet door drie studenten uit Enschede.De prijs van een boek bepaal je in overleg met de aanbieder.

Huurspreiding

Als de plannen van het nieuwe gemeentebestuur doorgaan, makenstudenten in de toekomst meer kans op een kamer in n van de meestgeliefde wijken. Het nieuwe college van burgemeester en wethouderswil namelijk dat de sociale woningbouw in Utrecht gelijker over destad verdeeld moet worden. Vooral in de oostelijke, over hetalgemeen duurdere wijken moeten meer goedkopere huurwoningen komen.Naast deze maatregelen, blijven de plannen ook in stand om op DeUithof nog eens 400 wooneenheden te bouwen voor studenten.