KPN 'shopt' bij Hoger Onderwijs

Body: 
KPN Telecom koopt op grote schaal onderwijs in bijhogescholen. Binnenkort beginnen de eerste vierhonderdKPN-medewerkers aan een opleiding bij de Hogeschool van Utrecht. Inhet najaar wil het bedrijf voor zo'n 2.500 medewerkers inkopen doenbij de universiteiten.

KPN Telecom wil een internationaal toonaangevend ICT-bedrijfworden. Daartoe wil het bedrijf 2.500 medewerkers - veelal MBO'ers- zich aan universiteiten laten bijscholen. Binnenkort beginnen nogeens vierhonderd KPN'ers aan een HBO-opleiding bij de Hogeschoolvan Utrecht.

Zij volgen de propedeuse van commerciƫle economie ofonderdelen van de studies Informatica enElectrotechniek/telematica. De hogeschool heeft speciaal vooropdrachtgever KPN een virtuele bedrijfsacademie ontwikkeld.Daardoor kunnen de cursisten grotendeels thuis achter hun computerstuderen en onderling contact met elkaar houden.

De Utrechtse hogeschool vangt daar vijf miljoen gulden voor. DeKPN'ers worden ingeschreven als deeltijdstudenten. Ze kunnen'shoppen' in het reguliere programma van de opleidingen. "Maar deinhoud van de vakken krijgen wel zoveel mogelijk eenKPN-invulling", zegt Han Bakker, manager new business developmentvan de hogeschool.

Bakker is niet bang dat KPN gaat handelen naar het adagium 'wiebetaalt, bepaalt'. "Er zijn landelijke afspraken over de inhoud vandeze reguliere HBO-studies en daar houden wij ons aan. Maar depraktijkopdrachten worden wel toegesneden op KPN."

In het najaar wil het telecombedrijf ook gaan winkelen bij deuniversiteiten. Die kondigden onalangs aan dat zij meer zakenwillen doen met het bedrijfsleven, nu de overheid opnieuw mindergeld uitgeeft aan hoger onderwijs en onderzoek. "Met welkeuniversiteit of universiteiten we zaken gaan doen weten we nogniet. We inventariseren nu hun aanbod", zegt een woordvoerder vanKPN. Het bedrijf geeft jaarlijks 110 miljoen gulden uit aanbijscholing.

HOP, MtW