'Kut-studenten' vaak slachtoffer van agressie

Body: 
Joes Kloppenburg, Marianne Roza, Froukje Schuitmaker,Marc Breunis, Erik Jan den Haan. Slachtoffers van geweld lijkenopvallend vaak student of pas-afgestudeerd te zijn. Hebben hogeropgeleiden hun woordje te snel klaar? Of lokken ze klappen uit methun studentikoze uiterlijk?

De daders van geweldsdelicten blijken veelal rond de twintigjaar te zijn, vaak mannen met weinig opleiding. En niet zeldenvertonen ze risicovol gedrag: ze rijden hard, drinken veel,gebruiken drugs en zijn agressief. Over slachtoffers bestaat veelminder informatie. Maar vaak behoren zij tot dezelfdeleeftijdsgroep als de daders. Studenten zijn een risicogroep. ErikJan den Haan bijvoorbeeld was hbo-student in Utrecht. Hij stierfvorig jaar in een café in Tiel, nadat hij geraakt was door eenverdwaalde kogel.

Hoger opgeleiden vormen een kwetsbare groep, meent ookcriminoloog Edgar de Bie. Hij doet onderzoek naar jongeren engeweld in de stad Groningen. Dat er een rechtstreeks verbandbestaat tussen hoger opgeleiden en geweld kan De Bie niet bewijzen.Maar hij vermoedt dat het wel zo is. "In Groningen is hetuitgaansgeweld het afgelopen jaar sterk toegenomen opdonderdagavond. En dat is precies de stapavond van studenten."Groningen en Nijmegen staan hoog genoteerd als het gaat om geweld.Die twee komen meteen achter Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. "Hetis moeilijk aantoonbaar, maar er zou best een verband kunnenbestaan tussen het geweld en het studentenstad zijn", aldus DeBie.

Volgens professor Willem de Haan, promotor van De Bie, zijnstudenten 'dubbel kwetsbaar'. Uit onderzoek blijkt dat ze nietalleen veel uitgaan, maar ook veel bier drinken. "Teveel alcoholzorgt voor een overmoedige bui. Je geeft eerder een grote mondterug of maakt opmerkingen die aanleiding zijn voor een pak slaag."Bovendien zijn er jongeren die het leuk vinden om 'studentikozetypes' in elkaar te slaan. Maar, zegt decaan Emmy Fischer van deHEAO in Utrecht: "Dat had je vroeger natuurlijk ook, dat iemanddacht: 'Je ziet er veel te bekakt uit'."

In Leiden is het 'studentje-meppen' zelfs ingeburgerd. Hetbegrip staat voor het in elkaar slaan van corpsleden voor hunsoci√ęteit tijdens de viering van het Leids ontzet. Volgens depraeses van Minerva, Stijn Groenink, heeft zijn vereniginginmiddels maatregelen genomen. "Wij houden onze deuren gesloten op2 en 3 oktober." Ook in het dagelijks leven roepen corpsleden eenhoop agressie op bij de Leidse bevolking. "Dat voel je gewoon",aldus de praeses. "Je krijgt vervelende opmerkingen te horen, zovan: 'Kut-studenten, lekker niksdoen op onze kosten'."

Hoger opgeleiden in Amsterdam lopen volgens de statistieken degrootste kans gemolesteerd te worden. Mieke Snoeck,studentenpsycholoog van deUniversiteit van Amsterdam, schat dat zehet afgelopen jaar tien slachtoffers van zinloos geweld op bezoekheeft gehad. "De gewelddadigheden logen er niet om. Een jongen werdop straat neergestoken door een psychotisch iemand, zonder enigeaanleiding. Dat gaat je niet in je kouwe kleren zitten."

LK en IH, HOP