Kwaliteitsverbetering Letteren-secretaresses

Body: 
De veertig secretaresses van de faculteit Letteren gaan ditvoorjaar een opleidingstraject volgen bij Schoevers. Letteren is deeerste faculteit die zich op deze wijze richt opkwaliteitsverbetering van het ondersteundend personeel. Vancertificering van het wetenschappelijk personeel is in het kadervan de wp-flow al langer sprake. Het streven naar eenbedrijfsmatige aanpak vraagt om een meer servicegerichte houdingvan het ondersteunend personeel. Door de MUB is de functie vansecretaresse er meer een geworden van management-assistente. Na eenonderzoek heeft Schoevers een vragenlijst opgesteld op basiswaarvan met iedere secretaresse een persoonlijk opleidingsplanwordt gemaakt. Zij volgen in de periode van maart-mei drietweedaagse trainingen, onder meer in time-management enproject-management. Aan het einde van het traject ontvangen dedeelnemers een certificaat. Op centraal niveau wordt metbelangstelling naar het Letterenproject gekeken, mede gezien hetfeit dat het op dit moment zeer moeilijk blijkt geschiktsecretarieel personeel te werven.