Lager geboortegewicht bij IVF-zwangerschappen

Body: 
Zwangerschappen die tot stand komen na reageerbuisbevruchting(IVF) leiden gemiddeld tot baby's met een lager geboortegewicht dannatuurlijke zwangerschappen. Dat concludeert Jan Koudstaal uit eenonderzoek, waarop hij volgende week promoveert. Wat de oorzaak isvan deze minder gunstige uitkomst is niet bekend, maar depromovendus die al sinds 1983 als gynaecoloog in het UMC werkzaamis, beklemtoont de noodzaak van een zorgvuldige selectie vanpatiƫnten. Ook pleit hij voor het langdurig volgen van debetrokken kinderen in hun verdere ontwikkeling. Uit zijn onderzoeknaar het verloop van bijna drieduizend zwangerschappen bleekbovendien dat in meer dan dertig procent van de gevallen eenmeerling werd geboren.