Laptop maakt studenten niet asociaal

Body: 
Studenten worden geen asociale nerds als ze op groteschaal een laptop krijgen. Dat blijkt uit onderzoek aan deTechnische Universiteit Eindhoven (TUE).

Sinds een paar jaar kunnen alle studenten aan de TUE aan hetbegin van hun studie een goedkope laptop aanschaffen. Om erachterte komen of dat bevalt, enqueteerde de universiteit 1500studenten.

Die blijken gemiddeld drie uur per dag achter hun laptop tezitten. Maar de overgrote meerderheid denkt niet dat hun socialecontacten daaronder lijden. De enkeling die zich in de pauzesachter zijn laptop verschanst, roept bij de meeste anderen ergernisop.

Het gebruik van de laptop leidt wel tot lichamelijke klachten.Een kwart van de studenten klaagt over vermoeide ogen, tien totvijftien procent heeft regelmatig pijn aan hand, pols of schouder.Tweederde van de ondervraagden vindt de voorlichting van de TUEover RSI onder de maat.

De Eindhovense universiteit ziet de laptop als een belangrijkinstrument voor onderwijsvernieuwing. De studenten gebruiken hemechter ook veel voor prive-doelen. Vragen aan docenten stelt dehelft van de studenten nog steeds liever rechtstreeks dan pere-mail. Voor ingewikkelde vragen gebruikt zelfs niet meer dan eenop de vijf e-mail.

De TUE is de enige universiteit die op grote schaal laptopsinzet in het onderwijs. Aan de UU is de faculteit Scheikunde alseerste begonnen met het verplicht gebruik van laptops. Bestuurs- enOrganisatiewetenschap maakt inmiddels ook gebruik van laptops. BijRechten wil men volgend jaar beginnen met de invoering van laptopsop vrijwillige basis.

HOP, HO