Letteren-bursalen worden aio

Body: 
De 56 bursalen van de Letterenfaculteit worden aio.De faculteit gaat tot deze maatregel over naar aanleiding van hetrecente universitaire besluit de bursalenstatus voor promovendi alsonwenselijk aan te merken. De geschatte kosten van de overstapbedragen anderhalf miljoen gulden.

Hoewel het college in de formulering van het besluit overpromotiestipendia nog een kleine ruimte voor discussie liet, is deletterenfaculteit dus om. De faculteit doet geen beroep op declausule dat in 'uitzonderlijke, individuele gevallen' faculteitennog steeds een beurs mogen toekennen. Alle nu aan de faculteitverbonden bursalen zal op korte termijn de aio-status wordentoegekend. De extra kosten die het werknemerschap van een aio metzich meebrengt gevoegd bij de verwachte wachtgelden brengen dearmlastige faculteit tot de conclusie dat er waarschijnlijkanderhalf miljoen gulden nodig is voor de aanpassing.

Naast dit financiƫle probleem omtrent de zittende lichtingpromovendi, kan de omzetting van het bursalenstelsel naar eenaio-stelsel op termijn nog een ander ernstig effect hebben. In hetmeerjarenplan gaat de faculteit, ondanks dalende inkomsten uit deeerste geldstroom, uit van handhaving van 56 promotieplaatsen.Volgens de nieuwe Letterendirecteur Middelberg is het maar helemaalde vraag of dat in de huidige situatie nog realistisch is. Denieuwe maatregel kan de faculteit wel eens tien van de 56promovendi gaan kosten. "Het gaat dus om een vijfde van het totaal.Dat is een levensgroot probleem. Zo'n ontwikkeling zou natuurlijkeen geweldige aanslag op het onderzoek zijn", aldus Middelberg.

De consequenties van de overstap naar het aio-stelsel komen ineen periode dat het financiƫle perspectief van de faculteitzeer slecht is. In een brief aan het college van bestuur heeftLetteren het college meegedeeld de last van anderhalf miljoengulden niet zelf te kunnen dragen. Het in stand houden van tienaio-plaatsen zou nog eens zo'n zes ton per jaar kosten.

XB