Lezing van de Theosophical Society Point Loma (TSPL) - Blavatskyhouse over ‘Compassie’ op 11 februari 2020

Lezing van de Theosophical Society Point Loma (TSPL) - Blavatskyhouse over ‘Compassie’ op 11 februari 2020

Er is in ons Universum een keten van spirituele Leraren waarlangs compassie en mystieke kennis worden doorgegeven.

Tulku’s, Avatara’s en Buddha’s hebben de sporten van de evolutionaire levensladder verder beklommen dan wij, maar staan in voortdurend contact met ons. Zij ondersteunen voortdurend onze spirituele vooruitgang.

Kunnen wij op ons niveau ook een doorgever van compassie worden?

De lezingen worden maandelijks gehouden in De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht. Ze beginnen om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de lezing eindigt om circa 21.45 uur. De toegang is vrij en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.blavatskyhouse.org of bel (030) 2892179 / (030) 6372323. De lezingen zijn ook via de Audio-Video-service verkrijgbaar. U kunt ze bestellen via de website.