Lezing van de Theosophical Society Point Loma (TSPL) - Blavatskyhouse ' Tussen Sterven en Geboorte' op 10 maart 2020

Lezing van de Theosophical Society Point Loma (TSPL) - Blavatskyhouse over Tussen sterven en geboorte’ op 10 maart 2020

Er is één zekerheid in dit leven: we sterven allemaal.

Als je dit weet, is het dan niet verstandig om je af te vragen welke processen er plaatsvinden tussen sterven en geboorte?

En hoe onze keuzes rondom sterven deze processen beïnvloeden?

Vaak levert terugkijken op ons leven geen wijsheid op, maar meer het herbeleven van gevoelens over wat je hebt meegemaakt. Als we met een ongekleurde bril, met een andere kwaliteit van ons denken, terugkijken, dan is het een leerzaam proces waarvan we veel wijzer kunnen worden.

Wat doet ons weer terugkeren naar deze wereld? Waarom heeft deze wereld toch zo’n aantrekkingskracht op ons? Hoe pakken we de draad weer op? Wat er zich afspeelt tussen dood en geboorte is een veelzijdig proces.

Als we meer over de toestanden tussen dood en geboorte weten, kunnen we met meer kennis van zaken het stervensproces begeleiden, zodat er minder negatieve en meer positieve karmische consequenties aan onze omgang met sterven verbonden zijn.

 

De lezingen worden maandelijks gehouden in De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht. Ze beginnen om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de lezing eindigt om circa 21.45 uur. De toegang is vrij en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.blavatskyhouse.org of bel (030) 2892179 / (030) 6372323. De lezingen zijn ook via de Audio-Video-service verkrijgbaar. U kunt ze bestellen via de website.