Lezing van The Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse over ‘Waar komen we vandaan?’

Lezing van The Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse over ‘Waar komen we vandaan?’
Op dinsdag 8 oktober 2019 organiseert The Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse een lezing over ‘Waar komen we vandaan?’. Is dat niet het grootste menselijke vraagstuk? Het antwoord is van een haast onmetelijke diepgang en toch voor iedereen te begrijpen.

Het tipje van de sluier wordt iets opgelicht als wordt stilgestaan bij de vraag waar leven vandaan komt. Of komt leven nergens vandaan, omdat het er altijd is?

Ook het mysterie van tijd, ruimte en bewustzijn is te doorgronden, als je bereid bent deze begrippen anders te benaderen.

De lezing begint om 19.30 uur in De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de lezing eindigt om circa 21.45 uur. Toegang vrij. Meer informatie: www.blavatskyhouse.org of bel (030) 2892179 / (030) 6372323. De lezing is ook via de Audio-Video-service verkrijgbaar. U kunt deze bestellen via de website.