Lezingen december 2020 online. Het Egyptisch Dodenboek.

Het Egyptisch Dodenboek.

De cultuur van het Oude Egypte heeft enige duizenden jaren bestaan. Leven in harmonie met de natuur, het regelmatig ‘opmaken van de balans’ speelde een belangrijke rol.

 

https://blavatskyhouse.org/nl/lezingen/thema-het-egyptisch-dodenboek/

 

Lezingen over dit thema

Het wegen van het hart
Online, 2 december 2020 19:30

De cultuur van het Oude Egypte heeft gedurende vele duizenden jaren tot de verbeelding van veel mensen gesproken. De voor onze cultuur belangrijke klassieke Griekse denkers gingen al voor onderwijs naar Egypte.

Is er nog iets van het gedachtegoed van het Oude Egypte terug te vinden?

Jazeker, met name in het Egyptisch Dodenboek. Dat is niet slechts een handleiding voor de reis van de ziel in het hiernamaals – de gebruikelijke uitleg. Maar het is vooral een beschrijving van het proces van veredeling van de menselijke ziel. Om uiteindelijk een ‘Osiris’ te worden die z’n medemensen helpt.

De reis van de ziel
Online, 9 december 2020 19:30

De gebruikelijk uitleg van het Egyptisch Dodenboek gaat over het leven in het hiernamaals. Er is echter een diepgaandere uitleg die het proces van veredeling van de menselijke ziel beschrijft.

De Osiris inwijding
Online, 16 december 2020 19:30

Tijdens het veredelingsproces kan de mens – indien succesvol – het goddelijke in zichzelf tot ontwaking brengen en een ‘Osiris’ worden. En daardoor een leraar voor z’n medemensen worden.

 

The Egyptian Book of the Dead (English)
Online, 17 January 2021 14:00 PM CEST

The culture of Ancient Egypt has captured the imagination of many people for many thousands of years. The classical Greek thinkers who were important for our culture, even went to Egypt for education.

 

Is there anything left of the ideas of Ancient Egypt?

 

Yes, especially in the Egyptian Book of the Dead. It is not just a guide for the soul's journey in the afterlife - the usual explanation. It is rather a description of the process of refinement of the human soul. To eventually become an "Osiris" who helps his fellow human beings.