Lintjes voor Kuijpers, Nguema en Lagerweij

Body: 
Drie medewerkers van de Universiteit Utrecht hebbendit jaar een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Carla Kuijpers

Mw. mr. Carla Kuijpers-Groensmit, manager van hetonderwijsbestuur van de faculteit Rechtsgeleerdheid ontving eenlintje omdat zij zich als universitair docent bij de faculteitheeft onderscheiden, ondermeer op het gebied van kwaliteitszorg endidactische innovatie. Kuijpers-Groensmit was bovendien van 1991tot 1998 voorzitter van de Universiteitsraad.

Nijs Lagerweij

Hoogleraar onderwijskunde dr. Nijs Lagerweij werd geprezen voorzijn inzet voor onderwijsvernieuwing en zijn betrokkenheid bij deonderwijspraktijk.

Hetty Nguema Asangano

Mw. Hetty Nguema Asangano-Dankerlui werkt al ruim dertig jaarals secretaresse bij de vakgroep Culturele Antropologie enontwikkelde zich in die periode tot het gezicht van de vakgroep.Zij werd geƫerd om haar werkhouding, waarin plichtsbesef,betrokkenheid en sociaal gevoel voorop staan.