'Loesje' is vijftien geworden

Body: 
'Loesje', de vereniging die bekend is geworden doorpolitiek getinte posters, vierde afgelopen dinsdag haar 15everjaardag. Vooral onder studenten is Loesje populair.

Loesje werd in 1983 in Arnhem opgericht om via het verspreidenvan affiches de wereld op z'n kop wilde zetten. "In de jarentachtig waren er vooral doemdenkende actiegroepen in Nederland. Wijwilden ook actievoeren, maar dan op een positieve en vooralvrolijke manier", zegt Doeko, woordvoerder van de Loesje. "Deoorspronkelijke oprichters waren studenten."

Al snel groeide Loesje uit tot een landelijk fenomeen. Ook inUtrecht is er een afdeling. Die heeft vooral studenten onder haarleden. Het affiche werd gekozen als medium omdat het eenvoudig is,direct, op straat en onder de mensen. Op dit moment telt Loesjeongeveer tweeduizend leden waarvan er vierhonderd echt actief zijn.Die verzinnen teksten en verspreiden de posters. Sinds deomwentelingen in Oost Europa zijn er ook afdelingen van Loesje inhet buitenland, die in verschillende talen ideeën en gedachtenrondstrooien.

Het verjaardagsfeest van Loesje werd gevierd in de rechtszaalvan Den Bosch omdat drie affiche-plakkers gedagvaard waren vanwegevandalisme en verstoring van de openbare orde. Officieel is plakkenin Nederland nog op veel plaatsen verboden. "We knokken allegevallen tot de Hoge Raad uit omdat we op die manier helderheidwillen scheppen over hoe het gesteld is met de vrijheid vanmeningsuiting voor ideële plakkers", aldus dewoordvoerder.