LSVb: ‘Accrediteer alle opleidingscommissies’

Body: 
Laat de rol van studenten zwaar meewegen in het nieuwe accreditatiestelsel en let daarbij vooral op de opleidingscommissies. Dat beveelt de Landelijke Studenten Vakbond aan.

De LSVb is betrokken geweest bij het voorstel voor een nieuw accreditatiestelsel, dat minister Plasterk vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Maar er blijven nog wel wat vraagtekens staan, vinden de studenten.

In het voorstel van Plasterk kunnen hogescholen en universiteiten een ‘instellingsaudit’ aanvragen, waarin bijvoorbeeld naar de interne kwaliteitszorg, de faciliteiten en de betrokkenheid van studenten wordt gekeken. Als die randvoorwaarden op orde zijn, krijgt de instelling het vertrouwen van kwaliteitsbewaker NVAO en hoeven de afzonderlijke opleidingen alleen nog op hoofdzaken te worden getoetst. Dat scheelt veel werk.

Maar de betrokkenheid van studenten, met name in opleidingscommissies, is eigenlijk te belangrijk om alleen op instellingsniveau te bekijken, betoogt de LSVb. Die commissies zijn tenslotte de waakhonden van de opleidingen. En er is volgens de bond geen hogeschool of universiteit waar alle onderwijscommissies goed functioneren.

Dus het is van tweeën één, meent de LSVb: of een instelling moet tijdens een instellingsaudit overtuigend aantonen dat alle commissies op orde zijn, of die commissies moeten bij elke opleidingsvisitatie apart worden beoordeeld.

Daarnaast vraagt de LSVb zich af wat er gebeurt als een instelling door een afgekeurde opleiding het vertrouwen verliest en in een zwaarder controleregime terechtkomt. Moeten de andere opleidingen dan opnieuw worden getoetst, terwijl ze al een stempel van goedkeuring hadden gekregen in het lichtere regime van ‘verdiend vertrouwen’? Die vraag is nog niet beantwoord, menen de studenten.

HOP