Maastricht het beste

Body: 
Volgens weekblad HP/De Tijd heeft Maastricht de beste algemeneuniversiteit van Nederland, gevolgd door Nijmegen en Leiden.Utrecht staat op de achtste plaats van de in totaal tien algemeneuniversiteiten. Het opinieweekblad baseert zijn ranglijst op allevisitatierapporten die sinds 1994 zijn verschenen. Het lettedaarbij op zaken als het niveau, de studeerbaarheid, de gemiddeldestudieduur en het aantal studenten dat voortijdig afhaakt.Hekkensluiters zijn de Universiteit van Amsterdam en de RotterdamseErasmusuniversiteit. Bij de vier overige universiteiten is Twentekoploper en Eindhoven hekkensluiter.