Margreet de Boer adviseert UU

Body: 
Voormalig minister Margreet de Boer van VROM gaat het collegevan bestuur adviseren over de inrichting van een Utrechtsonderzoeksinstituut op het gebied van de milieukunde. DitCopernicus-instituut moet onderdak gaan bieden aandocent/onderzoekers die werkzaam zijn in de nieuwe opleidingenMilieuwetenschappen en Natuurwetenschappen en Innovatiemanagement(NW&I). Het onderzoek zal de eerste jaren worden gefinancierdmet geld uit de reserve die de opleiding Natuurwetenschappen enBedrijf & Bestuur (NWBB) de afgelopen jaren heeftopgebouwd.

Voormalig minister Margreet de Boer van VROM gaat het collegevan bestuur adviseren over de inrichting van een Utrechtsonderzoeksinstituut op het gebied van de milieukunde. DitCopernicus-instituut moet onderdak gaan bieden aandocent/onderzoekers die werkzaam zijn in de nieuwe opleidingenMilieuwetenschappen en Natuurwetenschappen en Innovatiemanagement(NW&I). Het onderzoek zal de eerste jaren worden gefinancierdmet geld uit de reserve die de opleiding Natuurwetenschappen enBedrijf & Bestuur (NWBB) de afgelopen jaren heeftopgebouwd.