Mark Klein weg als Rebo-directeur

Body: 
Directeur Mark Klein van de faculteit Recht, Economie, Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Rebo) legt zijn functie op 1 september neer. Dat heeft hij de leden van de facultaire gemeenschap vorige week via het facultaire intranet meegedeeld.

In zijn mededeling laat Klein er geen twijfel over bestaan dat hij niet volledig uit vrije wil vertrekt. Hij schrijft: ‘Halverwege het vorige jaar hebben de decaan van de faculteit en de voorzitter van het College van Bestuur mij in overweging gegeven, mijn functie van faculteitsdirecteur op niet te lange termijn neer te leggen en plaats te maken voor een opvolger - het management van REBO heeft vers bloed nodig, menen zij.’

In zijn bericht zegt de Rebo-directeur dat hij na rijp beraad heeft besloten om het advies van zijn decaan op te volgen. Hij legt zijn functie per 1 september neer, maar blijft daarna nog maximaal een jaar aan de faculteit verbonden om opdrachten uit te voeren op het gebied van management en beleid. Die periode zal hij gebruiken om zich te oriënteren op een functie buiten de universiteit.

Decaan Dorresteijn bevestigt dat hij ‘enige druk’ op zijn directeur heeft uitgeoefend om te vertrekken, maar stelt met nadruk dat dat niets uitstaande heeft met het functioneren van Klein. “Mark heeft hier uitstekend werk verricht, maar hij is al lange tijd faculteitsdirecteur en het is gewoon niet goed als leidinggevenden te lang op een en dezelfde plek blijven zitten.” Klein zelf was vanwege vakantie niet bereikbaar voor commentaar.

EH