Max Havelaar schenkt koffie voor héle universiteit

Body: 
Aan het einde van dit jaar is alle koffie die uit de automatenvan de UU komt van Max Havelaar. Volgens hoofd restauratieve dienstA. Raterink heeft dat niets te maken met de koffie-rel die ongeveereen jaar geleden onstond. "Tachtig procent was al van dit merk ennu moet een aantal automaten vervangen worden." De koffie-relontstond toen de voorzitter van de Raad van Toezicht, tevensvoorzitter van de raad van bestuur bij Douwe Egberts, J. van Dijkzei toen in een interview met het U-blad dat "hij het raar vond datde universiteit Max Havelaar koffie schonk". Toen er vervolgensDouwe Egbertsautomaten werden geplaatst bij Letteren volgde erprotest.