Maximumbedrag spaarloon verhoogd

Body: 
Het maximumbedrag voor de spaarloonregeling is voor 2000vastgesteld op 1.736 gulden (1.706,- in 1999). Als u voor hetmaximale bedrag spaart, wordt het maandbedrag met ingang van desalarisbetaling van januari 2000 automatisch aangepast naar 144,66gulden . Wanneer u minder spaart verandert er niets.