Mediëvistiek wordt 'studierichting'

Body: 
Het college van bestuur heeft de opleiding Mediëvistiekvoor een periode van twee jaar de status van 'studierichting'toegekend. Na de door de VSNU uitgevoerde inkrimping van hetlandelijk geregistreerde opleidingenaanbod was duidelijk datMediëvistiek de status van opleiding per 1 september 2000verliest. De faculteit Letteren wilde in eerste instantie van deopleiding een variant maken binnen de nieuwe opleiding Taal- enCultuurstudies, de opvolger van Algemene Letteren. Omdat echter deVSNU had voorzien in een overgangsfase van twee jaar waarin hetbegrip 'studierichting' nog gehandhaafd mocht worden, hebbenverschillende universiteiten, waaronder de UU, kans gezienopleidingen die op de nominatie stonden te verdwijnen voorlopig alsstudierichting aan te merken. De faculteit heeft het collegegevraagd zich in te spannen voor het verkrijgen van een nieuwopleidingslabel voor Mediëvistiek.