Medici spelen met cijfers

Body: 
De academisch-medische centra in de Randstad timmeren hard aande weg en uiteraard laten de bestuurders van deze centra zich metgraagte voorstaan op hun wetenschappelijke prestaties. Zo melddevoorzitter O. Buruma van het Leidse LUMC in november dat zijnonderzoekers de afgelopen tien jaar 14.700 artikelen voorinternationale medische tijdschriften hadden geleverd. Daarmeestaat Leiden in Nederland aan de top. Ook met het aantal keren dathun onderzoek door buitenlandse collega's vermeld wordt, scoren deLeidenaren het hoogst, met Rotterdam als goede tweede.

In het AMC-magazine van deze maand slaat Amsterdam beleefdterug. Niet het totale aantal artikelen is het belangrijkst; danzou de grootste onderzoeksgroep altijd winnen. Het gaat om dekwaliteit van de artikelen. Dus berekende Amsterdam hoe vaak elkartikel gemiddeld door collega's wordt aangehaald. En ziedaar: nustaat het AMC opeens bovenaan.

In de cijferlijstjes staat Utrecht steevast op de vierde plaats.Maar ook in de Domstad laat men zich niet kisten. Vorig jaar brachteen gezaghebbend panel van internationale experts een oordeel uitover het medisch onderzoek in Nederland. En daar scoorde nou netUtrecht het hoogst. 'Publicatietellingen zeggen niet alles', zegtmen in De Uithof dan ook met een superieure glimlach. En datterwijl het Utrechtse college van bestuur eerder heeft aangegevenzulke tellingen juist heel belangrijk te vinden.

En zo zijn we dus nog geen steek verder, want eigenlijk makenalle cijferlijstjes alleen duidelijk dat voor Nijmegen, Groningenen Maastricht geen plaats in de top vier is weggelegd. Maar wie nuecht de beste is...."

HOP