Meer bedrijfsgeld voor onderzoek

Body: 
Een toenemend aantal bedrijven besteedt samen steeds meer geldaan onderzoek en ontwikkeling. Volgens nieuwe CBS-cijfers groeidendie uitgaven in 1997 met elf procent tot 8,2 miljard gulden. Aldrie jaar lang is die stijging sterker dan in de meeste anderewesterse landen. De rol van grote bedrijven in die investeringenneemt echter relatief af. In 1975 was er nog een dominantie vanShell, Philips en Unilever, Akzo en DSM. Die grote vijf waren samengoed voor driekwart van alle onderzoeksuitgaven; nu is dat aandeelminder dan de helft. De invloed van andere bedrijven is relatiefverdubbeld, van 25 naar ruim 50 procent.