Meer duidelijkheid over ouderlijke bijdrage

Body: 
Elke student krijgt straks precies te horen hoeveelgeld hij van zijn ouders mag verwachten. Daar gaat minister Hermansvoor zorgen.

Volgens de regels van de studiefinanciering moeten de meesteouders bijdragen aan het inkomen van hun studerende kinderen.

Hoe dat in de praktijk gaat, is niet duidelijk. Onderzoekdaarnaar heeft nooit harde cijfers opgeleverd, maar er zijn welaanwijzingen dat studenten soms minder krijgen dan waar ze volgensdie regels recht op hebben.

Minister Hermans gaat daar nu iets aan doen. De InformatieBeheer Groep (IBG) zal in de toekomst aan elke student melden hoehoog de veronderstelde bijdrage van zijn ouders is. Daarmee kan hijnaar zijn ouders stappen.

De minister zet deze stap onder druk van de Tweede Kamer. Metname PvdA-Kamerlid Rehwinkel hamerde in het debat over de toekomstvan de studiefinanciering op de noodzaak van eenduidige informatieover de ouderlijke bijdrage. "Ouders weten vaak niet eens wat zijgeacht worden bij te dragen", zei hij.

Aanvankelijk was Hermans huiverig voor Rehwinkels idee. Maar ineen brief aan de Kamer geeft hij nu toch toe. Wel zal de IBG denodige slagen om de arm houden, schrijft hij. Ouders zijn nietverplicht het genoemde bedrag te betalen, ze mogen rekening houdenmet hun eigen omstandigheden of in natura bijdragen. "Dat gebeurtal vaak, en daar moet de overheid niet tussen komen", zeiHermans.

HOP, HO