Meer studenten naar het buitenland

Body: 
Het aantal Nederlandse studenten dat een opleiding volgt in het buitenland is door de invoering van meeneembare studiefinanciering fors gestegen, maar minder dan verwacht.

Er vertrokken 4800 studenten naar het buitenland, achthonderd meer dan vorig jaar. Beurzenverstrekker IB-Groep had er rekening mee gehouden dat veel meer mensen voor een avontuur in het buitenland zouden kiezen. Maar de regeling werd pas dit voorjaar bekend, toen veel mensen al voor een studie in Nederland hadden gekozen.

Geschat wordt dat het aantal emigrerende studenten de komende jaren zal oplopen tot ongeveer tienduizend. Alleen voor een erkende opleiding in het hoger onderwijs krijgen ze geld mee. Ook kunnen ze hun collegegeld lenen bij het rijk: maximaal 7500 euro per jaar.

HOP