Melkdiploma

Body: 
Op de melkveehouderij van de faculteit Diergeneeskundezijn dinsdag voor het eerst examens afgenomen voor het'getuigschrift machinaal melken'. De melkvaardigheden van tweeco-assistenten werden door agrarische schooldocent Jan van Schippositief beoordeeld. Ook onder studenten bestaat veelbelangstelling voor het 'melkdiploma'. In het nieuwe curriculumkunnen tweedejaars en vierdejaars studenten het getuigschriftbehalen.

XB
Foto: Maarten Hartman (© U-blad)