Mexicaanse griep

De Mexicaanse griep, veroorzaakt door het H1N1 influenzavirus, is een snel optredende ziekte van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door het influenzavirus. De ziekte kan verschillend verlopen: van heel mild tot heel ernstig. De Mexicaanse griep heeft het stadium van een pandemie bereikt.

Het virus verspreidt zich ook in Nederland van mens tot mens (op 24 juni ruim 100 gevallen, waarvan de helft door besmetting in Nederland). In het najaar zal de verspreiding naar verwachting sneller gaan. Als de verspreiding veel sneller gaat en een groot deel van de Nederlandse bevolking tegelijk ziek wordt, kan maatschappelijke ontwrichting dreigen.

Uitgaande van een vaccin voor het einde van het jaar duurt de risicoperiode voor zo’n ernstige epidemie in Nederland van oktober tot januari 2010.

Het H1N1 virus gedraagt zich tot nu toe redelijk mild. Bovendien zullen burgers en overheid bij een ernstige epidemie maatregelen nemen om verspreiding tegen te gaan (hygiënemaatregelen, reisbeperkingen, groepen en menigten vermijden, evenementen aflassen, eventueel onderwijs tijdelijk stilleggen). In combinatie met de behandelmogelijkheden (er zijn virusremmers voor 5 miljoen Nederlanders beschikbaar) is de verwachting dat de kans op maatschappelijke ontwrichting niet heel groot is. Anderzijds is het te vroeg om definitief te concluderen dat het bij deze milde griep zal blijven.

Wat doet de Universiteit Utrecht in de komende zomerperiode?

De directie Personeel & Organisatie en de afdeling Veiligheid & Milieu (onderdeel van de directie Vastgoed & Campusontwikkeling) blijven in samenwerking met KLM Health Services de situatie van de Mexicaanse griep volgen bij de hiervoor aangewezen instanties. Er worden nu geen bijzondere maatregelen getroffen, behoudens de verspreiding van dit bericht naar medewerkers en studenten met informatie en verwijzingen naar belangrijke informatieve sites en een algemeen advies ter preventie van mogelijke besmetting.


Wat kunt u doen ter preventie?

Voor de komende periode adviseren wij u het volgende

1.Ga niet met vakantie naar die landen die een hoog besmettingsgevaar hebben. Voor het laatste nieuws over reizigersadvies kunt u terecht op de website het Ministerie van Buitenlandse Zaken http://www.minbuza.nl/nl/reizenlanden, en op de site van het RIVM die speciaal voor deze vorm van griep is gemaakt (http://www.rivm.nl/cib/themas/nieuwe-influenza/faq-reizen.jsp#index_2).
2.Neem altijd een goede persoonlijke hygiëne in acht, zoals het regelmatig handen wassen en gebruik van papieren zakdoeken. Op de site van het RIVM voorlichtingscentrum (http://infectieziekten.rivmvoorlichtingscentrum.nl/toolkit_griep/) staan meer praktische hygiënemaatregelen.