Middelberg nieuwe Letterendirecteur

Body: 
Mr. A.J. Middelberg wordt per 1 oktober 1999 de nieuwe directeurvan de faculteit Letteren. Middelberg (1949) was vanaf 1988directeur beheer van de faculteit Bedrijfskunde in Groningen enmaakte vanaf 1997 deel uit van het bestuur van die faculteit. Denieuwe Letterendirecteur die Rechten studeerde in Utrecht enGroningen wordt de opvolger van P. Schelleman die is benoemd totdirecteur Informatie- en Communicatietechnologie van de UU.