Middelburg begint netwerk liberal arts

Body: 
De Roosevelt Academy in Middelburg — satelliet van de UU — heeft samen met university colleges in Berlijn en Bratislava een organisatie opgericht die universiteiten adviseert over liberal arts-opleidingen. De EU sponsort het initiatief.

Deelnemers aan het samenwerkingsverband vinden dat het bacheloronderwijs in Europa te vaak wordt achtergesteld ten opzichte van masteronderwijs of wetenschappelijk onderzoek. Bovendien vinden ze het bacheloronderwijs vaak te gespecialiseerd. Het liberal arts onderwijs dat university colleges aanbieden, zou talent beter op waarde schatten en dus door veel meer universiteiten moeten worden gepropageerd.

Het netwerk, dat voluit het European Consortium of Liberal Arts and Sciences heet, gaat onderling ervaringen uitwisselen en andere universiteiten in Europa adviseren hoe ze een liberal arts-opleiding het best kunnen opzetten. De EU vindt het plan interessant genoeg om via het Erasmusprogramma voor modernisering van het hoger onderwijs 147 duizend euro subsidie beschikbaar te stellen.

Doorgaans concentreert het liberal arts-onderwijs zich op studenten met extra talent. Die krijgen vervolgens een brede academische bacheloropleiding voorgeschoteld, waarmee ze de toegang kunnen krijgen tot tal van masteropleidingen. Nederland heeft inmiddels university colleges in Utrecht, Middelburg, Tilburg en Maastricht.

Elders worden voorbereidingen getroffen voor een vergelijkbare opleiding, onder meer in Amsterdam en Den Haag; daarbij zijn VU en de UvA betrokken, en de TU Delft en de Universiteit Leiden. Ook het hbo krijgt het liberal arts-onderwijs: Windesheim heeft in september de primeur.

HOP