Miljoenenclaims stromen binnen bij Hermans

Body: 
Zelf rept minister Hermans nog altijd over beren dieeerst geschoten moeten worden. Maar de onderwijswereld weet zekerdat Hermans flink gaat cashen als het kabinet de overvolleschatkist gaat verdelen. En dus kreeg Hermans deze week weer voormiljoenen aan claims binnen.

Het landelijk actiecomité LAC beet het spits af. Dat diendemaandag een claim van één miljard gulden in om dekwaliteit van het onderwijs op hogescholen weer op peil te brengen.Dat is twee keer zoveel als het bedrag waar de landelijkeonderzoeksorganisatie NWO zich sterk voor maakt. Deze lobbiet metde notitie Terug in de kopgroep voor 500 miljoen extra bij Hermansom de wetenschap op niveau te houden. Nederland behoort nog tot dekoplopers op het gebied van wetenschappelijke productiviteit enkwaliteit, maar dat is te danken aan investeringen van jarengeleden, schrijft NWO. Het budget voor wetenschap krimpt echter alruim tien jaar. Als dat niet verandert, is Nederland 'binnen dekortste keren' zijn toppositie kwijt.

De hogescholen en universiteiten willen nog meer. Eerder aldiende de vereniging van universiteiten (VSNU) een wensenlijstjein. De VSNU wil er jaarlijks 400 miljoen bij, de hogescholen denkende komende vier jaar 460 miljoen meer nodig te hebben;hoofdzakelijke ter compensatie van de groei van het aantalstudenten.

Dat is nog niets vergeleken de plannen die de PvdA in pettoheeft. De sociaal-democraten willen de komende jaren zo'n 8,5miljard extra investeren in de gehele onderwijssector. Op welkbedrag het hoger onderwijs mag rekenen, laat de partij opzettelijkin het midden.

Wel staat vast dat de PvdA een fonds van honderd miljoen guldenvoor innovatief onderzoek wil oprichten. Zowel hogescholen alsuniversiteiten kunnen hier uit putten, net als zogehetentechnostarters. Dat zijn studenten die met een goed idee eenbedrijfje beginnen.

Minister Hermans zelf heeft naar verluidt intussen eenverlanglijst van vele honderden miljoenen bij zijn VVD-collega Zalmingeleverd. Wat er op dat lijstje staat, is onbekend. Wel lektedeze week uit dat Hermans een fonds van honderd tot 150 miljoen wiloprichten voor vernieuwingen in het onderwijs. Uit dat fonds kunnenook universiteiten en hogescholen geld lenen voorvernieuwingen.

HOP, MtW