Millenniumjuristen gezocht

Body: 
Ook juristen krijgen hun handen vol aan hetmillenniumprobleem, verwacht Inzet & Instroom (I&I). HetRotterdamse IT-bedrijf wil 25 rechtenstudenten inschakelen om dejuridische gevolgen uit de wereld te helpen. Het zoekt ook opnieuwinformatici.

Ook juristen krijgen hun handen vol aan hetmillenniumprobleem, verwacht Inzet & Instroom (I&I). HetRotterdamse IT-bedrijf wil 25 rechtenstudenten inschakelen om dejuridische gevolgen uit de wereld te helpen. Het zoekt ook opnieuwinformatici.

Wie is er verantwoordelijk als soft- of hardware onverwacht tochniet millenniumproof blijkt te zijn? Om die vraag te beantwoordenzijn er straks tijdelijk tien keer zoveel juristen nodig, verwachtWim Wijting van I&I. Het Rotterdamse bedrijf is donderdag eenwervingscampagne begonnen onder rechtenstudenten. Er hebben erinmiddels ongeveer tien gereageerd.

De juristen kunnen vanaf september een jaarcontract krijgen. Zezullen zich de eerste maanden bezighouden met het voorkomen vanjuridische millenniumproblemen. Hun salaris bedraagt vierduizendgulden bruto per maand, inclusief een korte opleiding van een groteverzekeringsmaatschappij (waarvan I&I de naam nog niet wilnoemen). Het aantal aanmeldingen valt nog een beetje tegen, vindtWijting. "Maar het is natuurlijk een hele stap om je studie eenjaar te onderbreken. Daar moeten mensen even over nadenken."

I&I heeft vorig jaar studenten geworven om zich een jaarlang over de automatiseringskant van het millenniumprobleem tebuigen. Daar kwamen veel reacties op. Het salaris lag hoger, opbijna zevenduizend gulden bruto per maand. In november gaf Wijtingtoe dat de honderd ingeschakelde studenten weliswaar allemaal aanhet werk zijn, maar dat slechts eenderde zich met hetmillenniumprobleem bezighoudt.

I&I zoekt voor het komende studiejaar honderd nieuwetechneuten. Die gaan zich niet specifiek met millenniumproblemenbezighouden, maar met automatisering in het algemeen. Zij gaanmaandelijks zo'n vijfduizend gulden bruto verdienen. Er hebben zichinmiddels twintig belangstellenden gemeld.

HOP, IdV