Mogelijke fusie LSVb en ISO

Body: 
Studentenbond LSVb wil met de tweede landelijkestudentenorganisatie, het ISO, praten over een fusie. Tijdens eenvergadering met de bij de LSVb aangesloten bonden heeft hetLSVb-bestuur uitdrukkelijk toestemming gevraagd - en gekregen - omover verdergaande samenwerking met het ISO te praten. Ook voornader onderzoek naar een fusie kreeg het bestuur groen licht. Maarhet ISO houdt voorlopig de boot af. Voorzitter Roos Zwetsloot vindteen fusie echter `absoluut geen goed plan'.