Mongool Ochotsk-oceaan

Body: 
Tussen Siberië en de rest van Azië heeft zich 150miljoen jaar geleden een uitgestrekte oceaan, de 'Mongool Ochotsk',bevonden die geleidelijk is verdwenen doordat de aardschol waaropZuid-Oost Azië zich bevindt in noord-westelijke richtingopschuift. Dat stelden Utrechtse en Amerikaanse aardwetenschappersvorige week in Nature op basis van de ontdekking van een stukvoormalige zeebodem op een diepte van 1500 tot drieduizendkilometer onder Siberië. De ontdekking werd gedaan met behulpvan een in Utrecht ontwikkeld model dat onder meer gebruik maaktvan de registratie van temperauurverschillen in de aardkorst.Volgens de Utrechtse geofysicus dr. W. Spakman is nu voor het eersteen bewijs is geleverd voor het al langer bestaande vermoeden vanhet bestaan van de 'Mongool Ochotsk'.