Muurschildering in Faculty Club

Body: 
Bij de verbouwing van het pand Achter de Dom 7 ten behoevevan de Faculty Club - een soort sociƫteit vooruniversiteitsmedewerkers - zijn twee zeldzame muurschilderingen uitde late Middeleeuwen en de Renaissance aan het licht gekomen. Deschilderingen in het pand, dat onderdeel is van het Academiegebouw,stellen een bloemmotief en initialen voor - mogelijk van een 15eeeuwse bewoner van het pand.

[bijschrift bij een foto]