Narcose

Body: 
Alle 15.000 patiënten die jaarlijks op de rol staan vooreen operatie in het Academisch Ziekenhuis, zullen voortaan alenkele weken van te voren op bezoek gaan bij een anesthesist. Zijkunnen dan niet alleen overleggen over de narcose, maar kunnen ookal vast een lichamelijk onderzoek ondergaan. Dat meldt SCAN, hetmagazine van het Universitair Medisch Cluster. Het bezoek aan deeerste Nederlandse polikliniek voor pre-operatieve screening, zalnaar verwachting kostenbesparend werken, omdat patiënten nugeen dag voor de operatie meer hoeven te worden opgenomen. DeUtrechtse anesthesisten hopen met de nieuwe poli bij te dragen aaneen verdere verbetering van de gang van zaken rond de narcose.Zoals het U-blad in oktober meldde, overlijden in Nederlandseziekenhuizen jaarlijks elf patiënten uitsluitend aan degevolgen van fouten van anesthesisten.