Neuropsycholoog De Haan verlaat UU voor UvA

Body: 
De Utrechtse hoogleraar Edward de Haan wordt de nieuwe decaan van de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verlaat voor die nieuwe functie per februari de Utrechtse faculteit Sociale Wetenschappen.

In Utrecht is De Haan (1957) naast hoogleraar ook een van de trekkers van het focusgebied Brain, Cognition and Behaviour en programmadirecteur van de master Cognitive Neuroscience. Eerder was hij in Utrecht hoofd van de afdeling Psychonomie en wetenschappelijk directeur van het Helmholtz Instituut en Onderzoekschool. Verder was hij een van de oprichters van het interuniversitaire FC Donders Centre for Cognitive Neuroimaging. De Haan behoort tot de internationale top van onderzoekers op het gebied van waarneming en geheugen.

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft De Haan voor een periode van vijf jaar benoemd tot decaan. Tegelijkertijd is hij benoemd tot hoogleraar Neuropsychologie aan de UvA. De benoeming gaat in op 1 februari 2008. Hij volgt mw. prof.dr. Dymph van den Boom op, die in oktober rector magnificus van de UvA werd.

AH