Nieuw belastingplan Vermeend ontmoedigt verdere scholing

Body: 
Het nieuwe belastingplan van staatssecretaris Vermeendontmoedigt mensen postdoctoraal en post-hbo-onderwijs te volgen.Dat zeggen hogescholen en universiteiten in een brief die zij samenmet de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) enwerkgeversorganisatie VNO-NCW hebben geschreven. Scholingskostenmogen in het nieuwe stelsel maar tot een maximum van twaalfduizendgulden afgetrokken worden. Veel postdoctorale en beroepsopleidingenkosten een veelvoud daarvan. Doorgaans worden die kosten opgebrachtdoor de werkgevers. Maar voor die paar honderd mensen die hetbedrag zélf ophoesten, wordt een opleiding onbereikbaar. Datstrookt niet met een streven van de overheid om werknemers in huneigen 'employability' te laten investeren, aldus de brief aan deTweede Kamer.