Nieuw bibliotheeksysteem

Body: 
In de Universiteitsbibliotheek zal dit najaar begonnen wordenmet de installatie van een nieuw bibliotheeksysteem. Het uitIsraƫl afkomstige Aleph-500-systeem staat te boek als een vande meest geavanceerde bibliotheeksystemen. Voor de gebruikers zalde grootste verandering zijn dat het 'blauwe scherm' van de onlinebibliotheekdiensten verdwijnt. Het nieuwe systeem draait namelijkonder Windows. Ook de toegankelijkheid via Internet wordt sterkverbeterd. In de loop van de herfst zal worden begonnen met devervanging van het huidige, verouderde systeem. Het is de bedoelingdat de invoering van het nieuwe systeem in september 1999 voltooidzal zijn.