Nieuwe aanvulling na fouten in Studiewijzer

Body: 
De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten(VSNU) maakt een ander voorlichtingsboekje om de foutieveinformatie in de Brochure Voorlichtingsdagen Universiteiten terectificeren. Een aantal weken geleden bleek dat er fouten staan inde inmiddels naar middelbare scholen verzonden studiewijzer. Zoklopte onder meer de legenda van het schema in deinformatiebrochure niet zodat deel- en voltijdstudies werdenverwisseld en bepaalde studies bij de verkeerde universiteitenwerden ondergebracht. De VSNU heeft alle universiteiten opnieuwgeraadpleegd en is bezig een nieuwe aanvullende brochure samen testellen. Wat de extra kosten zijn die met deze nieuwe brochure zijngemoeid, is niet bekend.