Nieuwe baan Margriet Sitskoorn

Body: 
Docent-onderzoeker Margriet Sitskoorn heeft per 1 februari het Universitair Medisch Centrum verlaten om hoogleraar klinische neuropsychologie te worden aan de Universiteit van Tilburg. Enigszins opmerkelijk is dat wel, omdat in Utrecht nog een 'plagiaatzaak' loopt.

Vorig jaar verscheen er een artikel in weekblad Vrij Nederland waarin Sitskoorn werd beschuldigd van plagiaat in twee stukken voor het blad Neuropraxis.

De psychologe, die door haar boeken en tv-optredens bekendheid geniet als wetenschapspopularisator, zou zonder bronvermelding passages overgeschreven hebben uit Amerikaanse artikelen.

In Utrecht werd een onderzoek gestart naar de beschuldiging. Inmiddels ligt er een niet-openbare uitspraak waartegen Sitskoorn in beroep is gegaan bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijk integriteit.

De Universiteit van Tilburg wilde niet langer wachten op de uitkomst van het geschil. Sitskoorn zou eigenlijk drie maanden geleden al naar Brabant verhuizen. Rector Frank van der Duyn Schouten noemt in Vrij Nederland de affaire niet ernstig genoeg om haar niet tot hoogleraar te benoemen. "Wij onderschrijven dat er geen sprake is van het willens en wetens toe-eigenen van andermans intellectuele eigendommen, maar vinden wel dat er wat aan te merken is op haar gedrag."

GK