Nieuwe bibliotheek

Body: 

"We hebben beslist moeite gehad om binnen de begroting te blijven,maar met het wegsnijden van wat franje lijkt dat te gaan lukken",vertelt universiteitsbibliothecaris Bas Savenije. Samen metarchitect Wiel Arets had hij vorige week donderdag de hele daguitgetrokken om aan de universitaire gemeenschap en de pers deplannen voor de nieuwe UB in De Uithof toe te lichten. En er blijftnog genoeg 'franje' over: een parkeergarage voor 300 auto's waarvanhet dak mogelijkheden biedt om de UB in de toekomst uit te breiden,de 10.000 m2 depotruimtes die als 'wolken' in de lucht hangen enwaar zich de leeszalen bovenop bevinden, én de met bladmotiefbedrukte raampartijen die de UB een geraffineerde lichtinval moetenbezorgen, waarbij het goed vertoeven, goed lezen én goedcomputeren is. De betonnen wanden worden trouwens in rubbergegoten, met eenzelfde soort bladmotief, en vervolgens gespoten meteen metallic-antracietkleurige lak. Overigens had Arets een'scharnier' aangebracht in het Van Unnikgebouw, althans in demaquette die een beeld moest geven van de positionering van de UBtussen de andere Uithof-gebouwen. Voor een goede skyline torent ditbouwsel wat al te hoog boven de rest uit, vindt de Zuid-Limburgsearchitect. Halveren of naar achteren kantelen lijkt hem een goedeoptie. Maar van universitair bouwheer A. Sikkema mag de torenblijven zoals die is. Overigens blijft een deel van de'Centrumbibliotheek' in het Van Unnikgebouw gehuisvest; dit deelzal via een loopbrug met de nieuwe UB verbonden worden. Het 25.000m2 grote gebouw, dat in 2002 op de plek verrezen moet zijn waar nu'De Pelikaan' staat, gaat 100,5 miljoen gulden kosten.