Nieuwe CAO moet 'poencontract' worden

Body: 
Loon, loon, loon - en daarna werk. Dat is de inzetvan de vakbonden voor de nieuwe CAO's van zowel de universiteitenals de hogescholen. Het konden wel eens moeilijke onderhandelingenworden, verwachten ze.

Beide FNV-bonden die in het hoger onderwijs actief zijn, vindendat de lonen flink omhoog moeten. Volgens de Algemene Onderwijsbond(AOb) moet de nieuwe CAO een 'poencontract' worden. "Het is loon,loon, loon - en daarna werk. We willen gewoon geld zien", zegtAOb-medewerker Martin Knoop over de eis dat de salarissen in totaalvier procent moeten stijgen. De AbvaKabo zingt hetzelfde lied. "Nade magere jaren is een salarisstijging van 4,25 procent nu onzeabsolute voorwaarde. Plus de verlaging van de werkdruk, net als deAOb", somt Peter Wiechmann de belangrijkste eisen op.

Ook de andere bonden eisen meer loon. "Er moet zeker vierprocent bij", claimen de CMHF/VAWO, een van de kleine bonden vooruniversitair personeel, en de christelijke ambtenarenbond CFO. Hetis een bescheiden eis, vindt CFO-onderhandelaar Eric van Boven."Zelfs als we dit realiseren, blijft het onderwijs achter op deoverige overheidssectoren. Om maar niet te spreken van hetbedrijfsleven."

Bij de onderhandelingen over de CAO's is de rol van de ministervoor het eerst beperkt. Hij bepaalt alleen hoeveel geld deuniversiteiten en hogescholen krijgen voor hun nieuwe CAO's. En datis ook meteen de moeilijkheid: minister Hermans heeft nauwelijksgeld voor nieuwe afspraken. "Toch is het zonneklaar dat er geld bijmoet. Anders komen we er niet uit", zegt Van Boven van het CFO."Dan wordt het oorlog", kondigt hij meteen maar aan.

Ook Martin Knoop van de AOb verwacht een hete herfst. Maar hijtwijfelt of hij de werkgevers het vuur na aan de schenen moetleggen. Misschien is het beter als de bonden samen met dewerkgevers bij het kabinet pleiten voor meer geld, oppert hij. Inde gezondheidszorg is dat tijdens de verkiezingen ook gebeurd. Hetkabinet komt nu met bijna 200 miljoen gulden extra over de brug."Dat werkt dus", zegt Knoop.

Volgens de hogescholen en de universiteiten is het te vroeg omna te denken over zulke scenario's. "We hebben nog geen zicht op definanciƫle ruimte die Hermans heeft", sust Theo Peperkamp vande VSNU. Hij is ook betrokken bij de CAO-voorbereidingen van dehogescholen. Hoewel de beide CAO's op 1 januari 1999 moeten ingaan,maant hij tot kalmte. "Dan duurt het allemaal maar wat langer."

HOP, MtW