Nieuwe cao onderzoeksinstellingen

Body: 
Er is een principeakkoord over een nieuwe cao voor onderzoeksinstellingen. Medewerkers van wetenschapsorganisaties als NWO en de Koninklijke Bibliotheek krijgen er de komende 2,5 jaar structureel 8,3 procent bij.

De overeenkomst loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2008 tot en met 1 juli 2010. De eerste structurele loonsverhoging met 3,2 procent is op 1 maart een feit. Voor de maanden januari en februari krijgen werknemers een bedrag dat overeenkomt met 0,5 procent van het jaarsalaris.

In januari 2009 volgt een salarisstijging van 1,3 procent, en aan het eind van dat jaar wordt ook de eindejaarsuitkering verhoogd met 2,2 procent. Daarmee krijgen de onderzoekers, net als hun universitaire collega’s, een volledige dertiende maand. In januari 2010 volgt nog eens 1,6 procent loonstijging.

De sociale partners hebben verder afgesproken dat de opbouw van seniorendagen in 2009 deels wordt bevroren. Medewerkers die tijdens de looptijd van de cao 45 jaar worden, krijgen nog wel drie extra verlofdagen, maar wie vijftig wordt, krijgt er geen extra dag meer bij. Bonden en werkgevers gaan samen op zoek naar een alternatieve seniorenregeling.

Verder krijgen medewerkers met een stuwmeer aan verlofdagen meer ruimte hun vrije dagen te verkopen. Iedereen mag tachtig verlofuren inleveren tegen extra salaris. Daar komt nog eens veertig uur per medewerker bij, mits de ondernemingsraad akkoord gaat. “Het moet financieel wel kunnen”, zegt onderhandelaar Marieke van der Berg van Abvakabo-FNV. “Wetenschappers zijn vaak halve hobbyisten die weinig gebruikmaken van hun vakantiedagen. Er zijn er dus best veel mensen die veel uren over hebben.”

Onderzoekspersoneel in de hoogste schalen mag maar liefst tweehonderd uur verkopen als daar financiële ruimte voor is.

HOP