Nieuwe commissie gaat reorganisatie IVLOS onderzoeken

Body: 
Het college van bestuur vraagt een commissie te onderzoeken op welke wijze het onderwijskundig instituut IVLOS kan reorganiseren. Dat maakte rector Stoof maandagmiddag bekend tijdens een vergadering van de universiteitsraad. Beoogd voorzitter is oud-bètadecaan Gerard van Koten.

Stoof stelde tijdens de vergadering dat het college van bestuur de twee adviezen die een eerdere commissie, onder leiding van hoogleraar Onderwijskunde Wubbels, begin deze maand heeft afgescheiden in grote lijnen omarmt.

In het eerste rapport geeft Wubbels aan hoe het wetenschappelijk onderzoek van het IVLOS ondergebracht kan worden bij een departement van de faculteit Sociale Wetenschappen en hoe de vakdidactische kennis en de zichtbaarheid van de lerarenopleidingen binnen met name de faculteiten Geesteswetenschappen en Bètawetenschappen versterkt kan worden. In het tweede rapport geeft hij aan hoe ´educatie´ een zestiende focusgebied voor de UU kan worden. De twee rapporten waren tot en met de vergadering van maandagmiddag formeel niet openbaar.

Wanneer de decanen van de betrokken faculteiten zich achter de voornemens van het college stellen, kan volgens Stoof een commissie aan de slag om te onderzoeken langs welke lijnen een reorganisatie moet plaatsvinden. Beoogd voorzitter Van Koten moet op basis van de bevindingen van de commissie Wubbels en van de bezuinigingopdracht die het IVLOS heeft meegekregen een nieuwe organisatieprofiel neerzetten.

Raadslid Herre Talsma diende vorige week nog een plan voor een alternatieve toekomst voor het IVLOS in. Het onderwijskundig instituut bleef in dat voorstel autonoom. Tijdens de vergadering vroeg Talsma het college opnieuw of het plan van Wubbels gezien het sombere financiële weer niet achterhaald was. Zo vreest hij dat de faculteiten op dit moment liever niet investeren in vakdidactiek. Ook zou een reorganisatie gepaard gaan met grote kosten. Bovendien is inmiddels duidelijk dat decaan Koops van Sociale Wetenschappen niet bepaald zit te wachten op de grote commerciële adviespoot van het IVLOS.

Stoof erkende dat er nog enkele obstakels uit de weg moeten worden geruimd, “maar wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste route is”. Hij voegde daar aan toe dat het IVLOS ook zonder de inbedding binnen Sociale Wetenschappen genoodzaakt zou zijn geweest te reorganiseren. De ´commissie Van Koten´ krijgt tot eind dit jaar de tijd om met een plan te komen.

XB