Nieuwe decaan Diergeneeskunde

Body: 
Prof.dr. A. Cornelissen, hoogleraar parasitologie, wordt denieuwe decaan van de faculteit Diergeneeskunde. Cornelissen wordtde opvolger van prof.dr. H. de Vries die onlangs is benoemd totalgemeen directeur van het Instituut voor Dierhouderij enDiergezondheid en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (IDLO).Cornelissen was al vice-decaan bij Diergeneeskunde. Hij is tevenscolumnist van het U-blad