Nieuwe directeur Universiteitsmuseum

Body: 
Drs P. de Haan is door het college van bestuur benoemd totdirecteur van het Universiteitsmuseum Utrecht. Peter de Haan (1957)is op dit moment secretaris van de Amsterdamse Hogeschool voor deKunsten. Hij studeerde Geschiedenis in Utrecht en Economie inRotterdam. De Haan bekleedt en bekleedde vele bestuursfuncties,onder meer bij het Maurits Binger Instituut (filmwerkplaatsAmsterdam), de stichting CREA (Amsterdam) en het Grafisch Atelier(Utrecht). De Haan zal half november bij het Universiteitsmuseumbeginnen. Hij volgt daar drs St. de Clercq op, die momenteelwerkzaam is voor het project 'Academisch Erfgoed'.