Nieuwe hoogleraar Haagsman: "Vlees is veel te goedkoop"

Body: 
Om de kwaliteit van het Nederlandse vlees teverhogen, zou de overheid vleesproducten door middel van accijnzenduurder moeten maken. Die extra inkomsten zouden moeten wordengebruikt voor een meer dier- en milieuvriendelijke manier vanproduceren.

Met die prikkelende stelling aanvaardde prof.dr. Henk Haagsmanvorige week het ambt van hoogleraar vleeswetenschappen aan defaculteit Diergeneeskunde. Volgens Haagsman is de vleesproductie inNederland lange tijd vooral gericht geweest op grootschaligheid.Boeren werden onder meer door de lage prijzen gedwongen om vooralin te zetten op efficiency. Gevolg was niet alleen eendieronvriendelijke manier van produceren, maar ook een stuk vleesdat volgens Haagsman veel minder smaak bezit dan mogelijk is.

Door accijnzen op vleesproducten te heffen en de inkomsten tegebruiken om boeren te subsidiëren die hun kippen, koeien envarkens meer de ruimte geven, kan de overheid volgens de nieuwehoogleraar twee vliegen in één klap slaan. Niet alleenzou zo een einde kunnen worden gemaakt aan de uitwassen van debio-industrie. Ook zou de consument daardoor in de winkel een malsen sappig stukje vlees aantreffen met aanzienlijk meer smaak dan opdit moment. Daarmee zou het Nederlandse vlees tegelijkertijd hetnegatieve imago kunnen kwijtraken dat het heeft gekregen doorrecente crises rond BSE en varkenspest.

Haagsman zei niet te geloven dat een hogere vleesprijs deconsument zal afschrikken. Hij gaf toe dat veel Nederlanders in hetverleden niet bereid waren om meer geld neer te tellen voor eenbetere kwaliteit vlees, maar constateerde dat daar gezien deheersende welvaart inmiddels verandering in is gekomen."Consumenten zijn nu wel bereid om extra te betalen voor kwaliteit,zeker als zij weten dat zij daarmee ook bevorderen datproductiedieren op een meer diervriendelijke manier wordengehouden."

EH