Nieuwe subsidieaanvraag vaccin-onderzoek uitgesteld tot volgend jaar

Body: 
De subsidieaanvraag van 1,9 miljoen euro voor een door Utrechtgecoördineerd onderzoeksproject op het gebied van vaccins zalpas volgend jaar opnieuw worden ingediend. Deze zomer werd deaanvraag door een Europese jury afgewezen. Die oordeelde dat degezamenlijke aanvraag van negenenveertig Europese onderzoeksgroepenteveel verschillende infectieziekten betrof. Aanvankelijk lag hetin de bedoeling om dit najaar al een nieuwe aanvraag naar Brusselte sturen met een aanzienlijk kleiner aantal groepen. Doortijdgebrek is dat echter niet gelukt. Rector-magnificus Voormanoemde de gang van zaken in de onderzoekcommissie van deUniversiteitsraad deze week bedroevend.

Nieuwe subsidieaanvraag vaccin-onderzoek uitgesteld tot volgendjaar