NIP-steun voor verblijf in Sint-Petersburg

Body: 
Wie in Rusland gaat studeren of onderzoek wil doen, kan voortaanvoor advies en ondersteuning terecht bij het Nederlands Instituutin Sint-Petersburg (NIP). Het wetenschappelijk en cultureelinstituut is een gezamenlijk project van de Universiteit vanAmsterdam (UvA) en de universiteiten uit Leiden, Groningen enUtrecht. Doel van het NIP is de samenwerking en uitwisseling tussenNederlandstalige en Russische instellingen voor hoger onderwijs tebevorderen. Het instituut bemiddelt bij stages en helpt met deverstrekking van uitnodigingen voor visa. De UU draagt 45.000gulden bij aan het instituut.