Nobelprijsuitreiking: U-blad-fotoreportage en live op internet

Body: 
Tussen Tiny Veltman en hem zal het wel nooit meerhelemaal goed komen, maar verder is het in Stockholm ééngroot feest voor Gerard 't Hooft. Maandag streek de UtrechtseNobelprijswinnaar met een entourage van meer dan tien familieledenen vrienden neer in de Zweedse hoofdstad voor wat de week van zijnleven moet worden. Vrolijk tegengewerkt door de autoriteiten volgtde fotoredactie van het U-blad de Utrechtse fysicus deze week vanreceptie naar banket.

Nobelprijsuitreiking: U-blad-fotoreportage en live opinternet

SURFnet zal in Nederland de liveInternet-uitzendingen rond de Nobelprijs-ceremonie in Zwedenverzorgen. Dit gebeurt in samenwerking met de NederlandseNatuurkundige Vereniging (NNV). Meer informatie over deuitzendingen is beschikbaar via: http://www.natuurkunde.nl/ Meerinformatie over de streaming-dienst 'Video- en audiohosting' vanSURFnet: http://stream.surfnet.nl/
't Hooft in limousine opgehaald vanaf het vliegveld, op weg naarhet Grand Hotel en in afwachting van de Nobelprijs-uitreiking
Een groep Nobelprijswinnaars schaart zich rondom GünterGrass: links de medicijnen-laureaat Blöbel, rechts de partnervan Grass, achter 't Hooft met naast hem Walther Kohn, dechemie-laureaat van vorig jaar die zijn prijs dit jaar ophaaltomdat hij vorig jaar ziek was
Prof.dr. Gerard 't Hooft bereidt zich voor op de Nobel PrizeLecture die hij afgelopen woensdag moest houden in de Aula Magnavan de Stockholm University.
Tiny Veltman (tweede van links) en zijn echtgenote op eeninformele party in gesprek met de Nobelprijswinnaar voor deliteratuur, Günter Grass
Gerard 't Hooft en zijn vrouw krijgen een rondleiding door deKoninklijke Academie van Wetenschappen in Stockholm
Veltman bereidt zich voor op zijn Nobel Prize Lecture in de AulaMagna van de Academy of Sciences
't Hooft en Veltman spreken elkaar voorafgaand aan eenpersconferentie


"Saskia en Ellen zijn zo onvoorwaardelijk trots op hun vader. Ikvind het echt prachtig om te zien." Prof.dr. Hans van Himbergendoet door de telefoon geen moeite om zijn enthousiasme teverbergen. De decaan van de faculteit Natuur- en Sterrenkunde isdinsdagmiddag in Stockholm gearriveerd, een dag later dan deprijswinnaars met hun aanhang voor wie gedurende de zogeheten'Nobelweek' een uitgebreid programma is samengesteld.

Dat begint na het inchecken in het Grand Hotel al meteen met eeninformele party, waar de wetenschappers enigszins onwennig de handschudden van de in dit soort ontvangsten veel geroutineerdereschrijver Günter Grass. Op dinsdag volgt de persconferentie,waar 't Hooft en Veltman huns ondanks naast elkaar moetenplaatsnemen. Uit de manier waarop de twee fysici elkaar een paarkeer tegenspreken, blijkt dat zij de afgelopen twee maanden nietecht veel nader tot elkaar zijn gekomen. En ook het korte gesprekna afloop is niet echt heel hartelijk.

In het Utrechts Nieuwsblad heeft 't Hooft maandag nog eensuitgelegd dat Veltman bij elke ontmoeting weer even onaangenaamtegen hem doet. "Je zou denken dat die gezamenlijke prijs deslechte verhoudingen tussen ons wat zou verzachten. Maar dat ishelaas niet zo. Ik vrees dan ook dat er deze week veel spanning zalzijn in Stockholm. Ik zal Veltman moeten mijden bij al dieperspresentaties en diners die er zijn. Da's het enige wat ik kandoen." Veltman bevestigt overigens zijn reputatie tijdens depersconferentie als hem gevraagd wordt wat hij met het geld gaatdoen. "If I was rude, I would say it's none of your business", iszijn duidelijke antwoord.

Op woensdag houden de winnaars hun lezing, waarna zij even watrust krijgen, want op donderdag is in het programma ruimtegereserveerd voor een bustocht voor het twaalfkoppige gezelschapvan 't Hooft, die behalve vrouw en kinderen ook zijn moeder en eenaantal andere familieleden heeft meegenomen. Een cameraploeg van deNOS zal de excursie volgen.

Na een ontvangst bij de ambassadeur, waar ook de Utrechtsecollegevoorzitter Veldhuis acte de présence zal geven, volgtdan op vrijdagmiddag de officiële prijsuitreiking, die door defaculteit Natuurkunde live via Internet wordt uitgezonden. Defeestweek wordt afgesloten met het officiële Nobel-diner.Inmiddels heeft de afdeling protocol van de Akademie meegedeeld datmevrouw 't Hooft de eer te beurt valt om plaats te nemen naastkoning Carl Gustaf. Koningin Silvia krijgt vrijdag Tiny Veltman alstafelheer.

Om de uitreiking van de Nobelprijs ook in Utrecht luister bij tezetten, zal morgen - 10 december - bij alle universitaire gebouwenzowel de universitaire zevenkleur als de nationale driekleurwapperen.

Erik Hardeman

Foto's: Maarten Hartman en EvelyneJacq