Nog steeds weinig vrouwen in topfuncties

Body: 

Utrecht vormt met drie vrouwen in de universitaire top nog een relatief gunstige uitzondering. Landelijk gezien is het aandeel vrouwen in functies als collegelid, decaan of onderzoeksdirecteur echter bedroevend laag.

Naar aanleiding van de internationale vrouwendag op 8 maart houdt de projectgroep 'Equal' een postercampagne om de aandacht nog eens te vestigen op dit zogeheten 'glazen plafond'.

Van de in totaal 275 bestuursfuncties worden er dertien door vrouwen bekleed. Zeven van de veertien universiteiten hebben helemaal geen vrouw in de top. Nederland doet het wat dit betreft het slechtst van heel Europa.

Ook binnen de wetenschappelijke staf is het nog beroerd gesteld met het aandeel van vrouwen. Bij de lagere functies als assistent-in-opleiding is dit aandeel nog 40 à 45 procent, maar hoe hoger de functie, hoe geringer het aantal vrouwen. Van de hoogleraren is ongeveer tien procent vrouw.

Het project Equal is een samenwerking van de universiteiten van Maastricht, Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Equal heeft een ranglijst gemaakt, waaruit blijkt dat de Universiteit van Amsterdam het het beste doet wat emancipatie betreft, aan de TU-Eindhoven is het glazen plafond het dikst.
AH